เกี่ยวกับเรา

 

     บริษัท อิทธิ คอปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งเพื่อให้บริการงานที่มีความชำนาญในการออกแบบ และติดตั้งระบบอุปกรณ์ ด้านภาพและเสียงของทีมงานและบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และจากประสบการณ์ทำงานของผู้บริหาร มากกว่า 20 ปี

 

ITTHI CORP

บริษัท อิทธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ITTHI CORP COMPANY LIMITED

ข้ามไปยังทูลบาร์